UZAKTAN EĞİTİM ( E-LEARNING)

0
3849

Kimler, Uzaktan Eğitimi Tercih Ediyor?    

 • Yoğun iş ve yaşam temposu olup da eğitime ara vermiş olanlar,
 • Maddi zorluklar nedeni ile çalışmak zorunda olanlar,
 • Herhangi bir neden ile üniversite okuyamayanlar,
 • Ön lisan eğitimini bitirip, lisans eğitimi almak isteyenler,
 • İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler,
 • Yaşamını başka ülke ya da şehirde yeniden başlamadan bulunduğu yerden eğitim almak isteyenler
 • Eğitimini devam ederken mesleki sertifika ve diploma programlarına katılmak isteyenler
 • Eğitimde zaman ve maddi tasarruf sağlamak isteyenler

Uzaktan Eğitim Nedir?

Günümüzün iletişim teknolojilerini kullanarak zamana ve bulundukları yere bağlı olmaksızın kişilerin eğitim almalarının sağlanmasıdır. Yani bulundukları yerde eğitim olanaklarından çeşitli sebeplerden dolayı faydalanamayanlara istedikleri eğitimi alma imkanı sunan bir sistemdir.

Uzaktan Eğitimin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

 • Uzaktan eğitim zamandan bağımsızdır. Bir kişi, kendisine en uygun zamanı tercih ederek eğitimine istediği an devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayabilmek için kendisine tanınan zamanı nasıl kullanacağı bu eğitim sisteminde tamamen kendisine kalmıştır.
 • Uzaktan eğitim aynı zamanda da mekandan bağımsızdır.  Yani kişilerin bulundukları yeri değiştirmeye gerek duymadan, istedikleri kalitede eğitim alabilmesidir. Bu sayede eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi olan “eğitimde fırsat eşitliği” de tamamen sağlanmış olur.
 • Uzaktan  eğitim ile öğrenci dersleri kendi kişisel gelişimi için aldığının farkında olduğu ve dersleri istediği süre kadar ve kendisinin belirlediği aralıklarla aldığı için öğrencilerin daha sorumlu davranmaları da sağlanmış olur.
 • Uzaktan eğitimi bireysel olarak alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan eğitimde aynı zamanda dersleri alan öğrencilerle, dersten sorumlu öğretim üyeleri ile bilgi ve teknolojinin verdiği imkanlar dahilinde e-mail, forum, sohbet gibi  olanakları kullanılarak ortak projelerde görev almak ve bilgi alışverişinde bulunmak da mümkündür.
 • Uzaktan eğitim örgün öğretime bir alternatif eğitim olarak düşünülse de aslında destekleyici bir eğitim sistemidir. Teknolojik gelişmelerin artmasıyla uzaktan eğitim modelleri daha da artacak ve gelişecektir.Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversite programların sayısı da her geçen dönemde önemli artış göstermektedir.  Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda mevcut hayatında düzenini korumak isteyen ya da bulunduğu şehir dışında başka bir üniversite yüksek lisans eğitimi alacak maddiyatı bulunmayanlar için önemli bir alternatif eğitim modelidir.

 

Uzaktan Eğitimde Ders Nasıl Yapılır?

Uzaktan eğitim daha önceden belirlenmiş gün ve saatte öğrenciler ve dersin öğretmeni bilgisayar başında bulunur ve sanal bir sınıf oluştururlar. Bu sınıfta öğrenciler öğretmene soru sorabildiği gibi aynı zamanda uzaktan eğitimde bazen yokluğu hissedilen sosyal etkileşim de ortadan kaldırılmış olur. Bu derslerde eğitim zamanı bağımsız olmamasına rağmen

https://www.puttygen.net/

, yine önceden belirttiğimiz gibi mekan bağımsızdır. Öğrenciler şehrin, ülkenin ya da dünyanın farklı yerlerinden online olarak bir sınıf ortamı oluştururlar. Uzaktan eğitimin bir başka ders işleme şekli ise hem zaman hem de mekandan bağımsız olarak yapılır. Kişi açık olan dersleri istediğiniz zaman girip takip edebilir, yarım bırakması durumunda bir daha ki giriş de kaldığı yerden devam edebilir ya da online olan hocalara sorular yöneltebilir. Eğer soru sorduğunuz hocalar online değilse, online oldukları zaman cevaplayabilmektedirler.

Uzaktan eğitim programları sınavlar haricinde de bazı durumlarda yüz yüze işlenebilmektedir. Eğer başvurmuş olduğunuz uzaktan eğitim programı bazı durumlarda bir arada eğitim görmenizi gerektiriyorsa klasik yöntemlerle de eğitim sürdürebilir.

Uzaktan Eğitim Sınavları Nasıl Yapılmaktadır?

Sınavlar çoğu zaman belirli gün ve saatte klasik sınav yöntemiyle bir araya gelinerek yapılmaktadır. Ara sınavlarda ise genellikle online uygulamalar tercih edilmektedir. Ancak final sınavları için klasik yüz yüze yöntemler ağır basmaktadır.

Uzaktan Eğitim Programlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Uzaktan eğitim programlarına aynı diğer lisans ve yüksek lisans programlarına başvuru yapıldığı şekilde yapılmaktadır. Yüksek Lisans programlarından hazırlanan belgeler ile  lisans mezunları uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Önlisanslisans ya da yüksek lisansa yönelik uzaktan eğitim alabilmek için örgün eğitimde kayıtlı şartların aynısı aranmaktadır. Yani lisans eğitiminiz devam ediyor ise veya lisans diplomanızı almış iseniz ve ikinci üniversite olarak uzaktan eğitim programlarından sınavsız olarak yararlanabilirler.

CEVAP VER