COOPERATIVE EDUCATION PROGRAMI, DİĞER BİR DEYİŞLE CO-OP PROGRAMI NEDİR?

0
3863

Gelişen ve değişen yaşam düzeni hayatımızın birçok alanını etkilediği gibi eğitimi de etkilemektedir. Ayrıca, her geçen gün teknolojinin yaşamımızın her alanına girmiş olması  eğitime birçok yeni düzenlemeler ve yeni uygulamalar getirilmesini şart koşmuştur. Sanayi alanında da birçok yeniliklerin ve buluşların yapılabilmesi AR-GE çalışmalarına bağlıdır. Bu da üniversite ve sanayi işbirliğini şart koşmuştur Bu nedenle, dünyadaki birçok büyük üniversitelerin kampüsülerinde  tekno kentler kurulmuştur. Tekno kentlerde araştırma görevlileri ve üniversite öğrencileri akademik çalışmalar yaparak birçok yeni ürünü geliştirmek için bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar. Bu nedenle, Amerika, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde üniversiteler co-op programları oluşturulmuştur. Bu programlarda öğrenciler sınıflarda aldıkları teorik eğitimi böylelikle pratik yaşam ile birleştirmekte, iş deneyimi artmaktadır. Öğrenciler aynı zamanda hem okuyup hem de çalışma bildikleri için çok kısa sürede iş hayatına atılmaktadırlar.

Co-op programlarının farklı uygulamaları bulunmaktadır.  Bazı programlar bir dönem okuyup, bir dönem çalışmalıdır. Bazı programlar ise üniversitede eğitimi tamamladıktan sonra bir yıl co-op yapılmaktadır. Yapılan co-op ların süresi seçilen programa değişiklik göstermektedir.  Üniversiteler co-op programlarını zorunlu ya da seçmeli olarak sunmaktadır.  Bu programın en büyük avantajı öğrenci teorik olarak sınıfta aldığı eğitimi uygulamalı olarak iş yaşamına dahil olarak görmektedir.

Co-op programlarının en büyük avantajı öğrenci gelecekte çalışacağı iş alanında hızlı bir şekilde uzmanlaşmakta

, mesleğini daha iyi bir şekilde tanımaktadır ve deneyim kazanarak tecrübe edinmektedir. Ayrıca, co-op dönemi bittikten sonra çalışmasını gerçekleştirdiği kurum içerisine iş bulma şansını artırmakta ve daha hızlı iş hayatına atılmaktadır.

Co-op programının ilk fikir babası mühendis, mimar ve bir eğitimci olan Herman Schneider’dır (1872-1939). Schneider, okurken çalışan teknik sınıf öğrencilerin, çalışmadan iş hayatına atılan öğrenciye kıyasla  daha başarılı olduğunu gözlemlemiştir. İlk çalıştığı üniversite olan Lehigh Üniversitesi, okurken çalışma programının uygulanmasına yeteri kadar destek vermemiş ve uygulama amacına ulaşmamıştır. Lehigh Üniversitesi’nden Cincinnati Üniversitesi’ne transfer olan ve bölüm başkanlığı görevine getirilen Schneider’a üniversite tam yetki vererek co-op programını hayata geçirmesini ister ve çalışma çok büyük başarıyı da beraberinde getirir (1905). Mühendislik Fakültesi Dekanı olduğu zaman (1906-1928) co-op programını  üniversitede geliştirir ve üniversite başarılarını co-op programı üzerine kurar. Schneider 1965 yılında Cooperative Education and Internship Assocation (CEIA) kurar ve akabinde program dünyaya yayılır.

Bugün dünyada uygulanan en etkin ve en verimli eğitim programlardan birisidir.

ESSE firması olarak, yurtdışında co-op lu programlarda eğitim almak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz.

Department of Aerospace and Ocean Engineering, Randolph Hall. Study on jet engine noises and how to reduce the noise blast volume be Todd Lowe, Assistant Professor, Aerospace and Ocean Engineering, Wing Ng, the Chris Craft Endowed Professor, Mechanical Engineering, and AOE PhD students Donald Brooks and Tobias Ecker. Lab, research. Pictured, Tobias Ecker, Wing Ng and Todd Lowe.

CEVAP VER