YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ HARÇSIZ PASAPORT NASIL ALIR?

0
2134

Halen Öğrenci olanlar için

 Türkiye’de öğrenci olanlar için;

Öğrenimine Türkiye’de devam eden öğrencilerin, Öğrenim görülen Yüksekokul yönetimlerine (Rektörlük/Dekanlık/Meslek Yüksek Okul Yönetimi/Enstitü Yönetimi vs.) başvurarak, okul yönetimince verilen öğrenci belgesiyle Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile

Yurtdışında öğrenci Olanlar için;

Öğrenimine yurt dışında ki okullarda devam eden öğrencilerin okullarından aldıkları “Öğrenci olduklarını belirtir belgeleri” ile T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğine başvurarak, söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucundan başkaca mani bir durumu olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu düzenlenebileceği,

Yurt içinde ise T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğince uygun görülmesi halinde uygun görüş yazısı ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile;

Okula Yeni Kayıt Yaptıracaklar için:

  • Yurtdışındaki Okula kayıt yaptıracaklar için;

Yurtdışında

https://www.puttygen.net/

, ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYS sonuç belgesi ile T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğine başvurarak söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucunda hazırlanan belge ile

  • Yurt içinde okula Kayıt yaptıracaklar için;

ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYS sonuç belgesi ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması ile alınan belge ile

Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde harçsız öğrenci pasaportu alabilmektedirler.

 

CEVAP VER